Om mig

Jeg er en statistiker med flair for programmering og en stor selvdrevet skabertrang. Jeg er uddannet Ph.d. i (bio)statistik samt kandidat i anvendt matematik med speciale i statistik. Begge grader er opnået igennem et tværfagligt samarbejde med Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet, og Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Kort fortalt bestod mit Ph.d.-projekt af en række metoder i høj-dimensionel statistik om reproducerbarhed og data-integration med anvendelse i molekylær cancer biologi. I arbejdet beskæftigede jeg bl.a. med følgende metoder:

* Høj-dimensionelle og lav-dimensionelle metoder i alm. og regulariseret regression, clusteranalyse, klassifikations-metoder, estimation af netværks modeller</li> * Over 10 års erfaring med R programmering, R software pakker og løsninger, Shiny web applikationer, samt integration mellem R og C++ for hurtigere processering af data.</li> * Multiple testing og dens problemer</li> * Reproducerbare workflows og afrapportering</li>

Efter et kort post-doc ansættelse, blev jeg ansat ved Novo Nordisk, hvor jeg siden har beskæftiget mig med mere traditionelle statistiske problemer.

* Design og planlægning af kliniske forsøg, primært erfaring i fase I og III</li> * Generaliserede lineære modeller, mixed effects modeller, bestemmelse af stikprøvestørrelse, time-to-event analyse, m.m.</li> * Estimanter og missing data</li> * SAS-programmering</li> * Afrapportering, visualisering, og den første formidling af nye resultater</li>

Profil, CV og videnskabligt arbejde

Et uddybende CV kan sendes ved efterspørgsel. Alternativt kan du tage et kig på min LinkedIn profil hvor du også er velkommen til at kontakte mig. Via Google Scholar kan du se en liste over mine videnskabelige publikationer.

Jeg er også så vidt muligt aktiv på StackOverflow, GitHub og min blog her på siden.

Herudover har jeg undervist både private og på universitet samt holdt mange foredrag. Skulle du have et ønske om undervisning eller foredrag i R eller statistik, er du også meget velkommen til at kontakte mig.