Portefølje

Cases

Sektion for Ortodonti, Aarhus Universitet

Statistisk analyse af materiale fra Peter Bangsgaard Stoustrup, Sektion for Ortodonti, Aarhus Universitet. Vi estimerede incidencen af orofaciale komplikationer samt identificerede prædiktorer for dentofaciale vækstafvigelser i patienter med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) også kendt som børneleddegigt.

Hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitet

Co-udvikler af hemaClass.org, en web-applikation der klassificerer genetiske prøver af patienter med diffust storcellet B-celle lymfom og myelomatose i grupper der er prognostiske for overlevelsen. Sitet blev udviklet som et proof-of-concept til at fremskynde forskningen til klinisk praksis.

Foredrag & kurser

Jeg tilbyder følgende foredrag og kurser:

  • Data science: Statistik med hovedet under armen?
  • Introduktion til R-programmering
  • Curse of Dimensionality, P-hacking, and Other Common Statistical Pitfalls
  • Statistik uden data?—Hvad gør man med huller i sine data?
  • Unsupervised Clustering and Meta-analysis using Gaussia Mixture Copula Models
  • Fused Ridge Estimation of Multiple Inverse Class Covariance Matrices from High-Dimensional Data

Jeg kan naturligvis lave skræddersyede kurser eller foredrag for statistiske metoder og software pakker, som jeg har udviklet og været involveret i. Skulle I være i tvivl eller have andre specifikke ønsker kan I kontakte mig.